DONG HUNG HOTEL

90 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Nha Trang, Việt Nam

Điện thoại: (0258) 3515 096          Fax: (0258) 3515 096

Hotline: 0999.999.999

Email: donghunghotel@gmail.com


Địa điểm