Phòng DELUXE SEA VIEW


Giá: Liên hệ        Số lượng:  5 Phòng.

Phí phục vụ(%): 0%      Diện tích:  0 m2.


Ăn sáng: 0                Hút thuốc: 0

 

Phòng BALCONY


Giá: Liên hệ        Số lượng:  5 Phòng.

Phí phục vụ(%): 0%      Diện tích:  0 m2.


Ăn sáng: 0                Hút thuốc: 0

 

Phòng SUPERIOR


Giá: Liên hệ        Số lượng:  5 Phòng.

Phí phục vụ(%): 0%      Diện tích:  0 m2.


Ăn sáng: 0                Hút thuốc: 0

 

DONG HUNG HOTEL

90 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Nha Trang, Việt Nam

Điện thoại: (0258) 3515 096          Fax: (0258) 3515 096

Hotline: 0999.999.999

Email: donghunghotel@gmail.com


Địa điểm